Przekroczyłeś maksymalny rozmiar obrazu. Rozmiar obrazu powyżej tego limitu może wpłynąć na jakość produkcji.

.

setTimeout(function() { }, 2000);